Obložené chlebíčky jsou hravá brožura, ve které si pomocí samolepek vytváříte vlastní variace oblíbené lahůdky. Projekt původně cílil jen na tištěnou podobu. Když už ale existovaly "assety", tak se nabízelo vytvořit i malou digitální hru.

Maketa brožury "Obložené chlebíčky", původní vazba V1, 2021


Koncept celého chlebíčkového projektu vznikl během jara 2020, nicméně všechen svůj čas jsem v té době musela věnovat své bakalářské práci, jejíž obhajoba se neúprosně blížila. A díky které vypadají chlebíčky právě tak, jak vypadají!


Vytváření chlebíčků / 2021


A o čem Obložené chlebíčky jsou?

Ilustrovaná brožura se z části věnuje historii, druhům a mezinárodnímu kontextu obložených chlebíčků. Druhá část obsahuje prostor pro samotnou tvorbu jednotlivých chlebíčků. Ta spočívá ve výběru samolepek (založených v zadní části obálky) a jejich vrstvení. Každá stránka je doplněna o zadání, které uživateli brožury může zpestřit tvorbu.


Listování brožurou / 2021


Technika

Finální podobě předcházela spousta testů a nátisků. Musely se odladit barvy, míra šumu, nastavení tiskárny a další nové překážky spojené s tištěnou verzí čistě digitální techniky.


Ukázka nátisků / 2020


Výchozí zdroje a literatura pochází převážně z minulého století / 2020


Digitální hra: obložené chlebíčky

Digitální verze chlebíčků se vlastně nabízela od samého začátku. Díky Dominikovi vznikla během pár dnů. Přibližuje myšlenku samotné brožury a je snadno dostupná. Dá se říct, že se jedná o takový teaser k tištěné verzi.


Digitální hra: Obložené chlebíčky / screenshot ze hry / 2021


Formou “oblíkačky” si každý může vytvořit svůj obložený chlebíček. Stejně tak jako v brožuře. Momentálně plánujeme brožuru vydat v malém nákladu v průběhu letošního roku.