Jsme partneři 1. ročníku festivalu Lektvar!

AHM FaVU Akce Festival Výstava

16. 03. 2024
(Duch)

Tisková zpráva:
Lektvar je první tuzemský festival, který si klade za cíl zasadit studentské hry do širšího kontextu umělecké scény a kreativních průmyslů. Věříme, že právě studentská tvorba je ideální množinou pro přezkoumání současné i budoucí role her a herních principů.

Program + registraci naleznete na webu:
Festival Lektvar

Součástí festivalu jsou dvě tématické výstavy:
Kompas: Vozorník (Kumst, Brno)
+
Polospánek (Kumst, Brno)

První ročník představí téma barev v celém spektru jejich využití, ať už v autorském či všeobecném herním vývoji a ilustraci. Lektvar vzniká z iniciativy Ateliéru herních médií ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT v Brně. Právě na půdě fakulty se festival odehraje. Pro přednášky a výstavy jsme jako druhé dějiště festivalu zvolili brněnský kreativní hub KUMST. Mediálním partnerem je archiv československých her a vývojářů Visiongame.

Naším cílem je vybudovat platformu, která se bude dlouhodobě soustředit na mapování a prezentaci studentské herní tvorby. V rámci herního vzdělávání budeme průběžně sledovat školní či vzdělávací instituce, které se do herní kultury v současnosti zapojují. Lektvar je přirozeně otevřen všem studentům a studentkám, bez ohledu na obor či typ školy, které aktuálně studují. Prioritou jsou pro nás hry jako takové! Máme zájem o všechny svobodné herní formáty, kam samozřejmě patří digitální, deskové či prostorové hry nebo experimenty. 

S pozdravem,
festivalový tým AHM + Ateliér Duchů