V roce 2021 jsem jako svou bakalářskou práci obhájila projekt „Prsteny“. Jednalo se o karetní hru zaměřenou na téma výroby prstenů. V první řadě jsem cílila na dětské publikum, ale v průběhu vývoje se podařilo hru otevřít širšímu věkovému spektru. Koncept hry mě zaujal natolik, že jsem se rozhodla věnovat se mu i nadále. V následujícím textu vás seznámím s aktuální podobou této hry.

Karetní hra Prsteny - foto Štěpánka Trčková

Zatímco v první verzi byl kladen důraz na proces výroby prstenů, aktuální podoba hry obsahuje prsteny již zhotovené. Od nápadu seznámit hráče především s výrobou šperků jsem upustila záměrně. Rozhodla jsem se věnovat větší pozornost vizuální stránce samotných prstenů a jejich skladbě. Nový design karet nabízí vedle ustáleného herního zážitku také důslednější vizuální řešení. K tomu bylo užito širokého spektra barev: barevné odstíny podrobně dokreslují jednoduché linie a tvary prstenů, které lze během hry získat.

Schéma a rozvrstvení karet:

Karetní hra Prsteny - foto Štěpánka Trčková

Celkem 60 karet doplňují polykarbonátové prsteny se kterými lze během hry nakládat stejně jako s pravými šperky. Modely prstenů tak mají ve hře svou pevnou funkci. Prakticky se stávají specifickými hracími figurkami, bez nichž nelze hru úspěšně dokončit. Balíček karet a prstenů doplňují pravidla hry, a to v papírové i elektronické formě. Dostupné bude také video, ve kterém se představí herní mechaniky a principy.

Karetní hra Prsteny - foto Štěpánka Trčková

Zmíněnou verzi hry považuji za hotovou a připravuji pro ni komunitní kampaň. Zároveň však pracuji i na druhé verzi hry, která je bohatě dekorována autorskými kresbami. Vracím se zde naopak spíše ke klasické ilustraci, než k abstrahování a zkratce. Věřím, že detailnější vyobrazení prstenů nabídne oproti minimalistické původní verzi jiný pocit nejenom z karet, ale také samotné hry. Mým záměrem proto je vydat obě verze souběžně a nechat na každém, aby si zvolil tu, která jej více zaujme.

Karetní hra Prsteny - foto Štěpánka Trčková

Karetní hra Prsteny - foto Štěpánka Trčková

Z
vývoje:

Digitální koláž pracovního stolu - archiv autorky

Průběžný plán karet s ilustrací výrobního procesu prstenů - archiv autorky

Ukázka stylu ilustrace v aktuálně rozpracované verzi hry - archiv autorky