První kabinet bude pro Hadr.
Jak jako první?
Ono jich bude víc?
Ano. Bude!


Celý nápad na výrobu herních kabinetů se váže k otázce – jak vystavovat digitální hry? Jak překlenout běžný stav, kdy je hra prezentována na monitoru umístěném na stole a prostředkem interakce je zde pouze myš a klávesnice? Stav, který na sebe v prostředí galerie váže konotace „domácího hraní“ a nejen díky tomu může běžného návštěvníka od vyzkoušení aplikace spíše odradit? Vytvořením herního kabinetu na míru konkrétní aplikaci vzniká mnohem atraktivnější formát prezentace, který již jasně splňuje vytyčený záměr – poutavou interakci s obsahem. 


HARD START – HADR 

Výzvou při tvorbě kabinetu Hadr bylo najít tvar, který bude odrážet citlivou low-poly estetiku stejnojmenné hry od Dominika Konečného. Zároveň cílem bylo také to, aby svým vzhledem nepřehlušil samotný vizuál hry a taktéž hlubší ponoření do interaktivního zážitku. Výsledná podoba je unikátní nejen z hlediska spolupráce s autorem díla, ale i v tom, že se jedná o první herní kabinet, který jsem měl možnost navrhovat.

Prvotní skici kabinetu Hadr

Foto z průběhu výroby

Díky tomu, že herní kabinet nemá aktuálně substitut v kontextu vystavování nových digitálních her, nastává podle mne ideální možnost opět vyzkoušet relevanci tohoto formátu prezentace hry. Zároveň nemám zájem konkurovat komerčním herním automatům, ale vytvořit v určitém smyslu jejich nekomerční protipól. Tento pohled na situaci mi mimo jiné dává možnost ponechat celý kabinet v jedné barevnosti a úplně se odklonit od ukřičené estetiky komerční sféry, kde je stav volné autorské tvorby téměř nemyslitelný. Tím, že je objekt určen pro jedinou aplikaci, mohlo vzniknout ergonomicky vyladěné ovládání na míru, přímo ve spolupráci s autorem hry.


Finální podoba kabinetu Hadr     

Ačkoliv byl průběh výroby od první skici k finální podobě krkolomný, tak právě řešení konkrétních produkčních situací mi umožnilo nabrat zkušenosti k dalším realizacím.


KABINET ATELIÉRU DUCHŮ

K designu dalšího kabinetu vedl podstatně rozdílný přístup. Jak jeho samotný název napovídá, váže se k digitální produkci skupiny Ateliér Duchů. Hlavním účelem tohoto kusu je ukázat různorodost digitální tvorby ateliéru v jedinečném balení. „Jedinečnost“ se zde nerovná extravaganci. Proto jsem se rozhodl pro minimalistický vzhled, který nebude vázán na konkrétní hru a tím snáze umožní podle potřeby měnit softwarový obsah. V době první výstavy se uvnitř kabinetu nacházela díla Repeat (demo), Obložené chlebíčky, erLett a Move.  

Dokumentace z průběhu výroby 

Oproti kabinetu Hadr, kde je ovládání připraveno pro konkrétní hru, zde bylo potřeba přistoupit ke komplexnímu řešení. Podmínkou pro návrh ovládacích prvků tak bylo, že není určen jen pro aktuálně dokončené aplikace, ale musí být vhodný i pro budoucí projekty. Ve finále došlo ke kompromisu, který svou logikou vzdáleně připomíná klasický konzolový gamepad. Na řešení tohoto nelehkého úkolu se výrazně podílel Dominik Konečný a to nejen z pozice softwaru, ale i hardwaru. Dalším, bez koho by tento kabinet nebyl dokončen je Daniel Jenikovský, který se převážně podílel na softwarovém řešení.

Prototyp ovládání (Dominik Konečný)


Finální podoba kabinetu Ateliér Duchů      


PRÁCE JAKO V LESE

Kabinet Les v sobě ukrývá dílo Natálie Sodomkové. Samotný kabinet je podobně jako u kabinetu Hadr výsledkem spolupráce s autorkou. Ta řešila vzhled podsvícených grafických prvků a aktivně se podílela na výsledné podobě kabinetu.

Skica, která determinovala finální podobu kabinetu Les

Přestože většina práce byla odvedena během časové tísně, podařilo se projekt dovést do zdárného konce také díky pomoci grafické designérky Veroniky Opatrné, která je autorkou podoby finálního layoutu ovládání kabinetu Les.


Layout ovládání (Veronika Opatrná)


Finální podoba kabinetu Les


KDE JE MOŽNÉ KABINETY VIDĚT?

Poprvé si bylo možné nové kabinety prohlédnout a vyzkoušet na akci KUMST Opening Week. Krátce poté je bylo možné otestovat na výstavě Dungeon Duchů v brněnském Kině Art. Nyní se na kabinety můžete těšit na výstavě Herna Duchů, která bude mít vernisáž 13.10. 2021 opět v Kině Art.

Foto z výstavy Dungeon Duchů (Kino Art, 2021)