Aréna Andělů je desková hra, na níž jsme začaly pracovat na zadání při startu letního semestru (2021). Odtud prošla mnoha radikálními změnami, odřezáváním, přestavováním, a znova odřezáváním, recyklováním, a testy, testy, testy. Po této trase pokračovala do zimních klauzur 2022, kde jsme představily finální řešení hry a jejího vizuálu. Naskytla se nám také možnost poprvé vytáhnout hru v jiném než klauzurním prostředí a otestovat ji v širším kontextu hned na několika akcích, včetně podzimního GamerPie Level 4 - D&D Dungeon Duchů.  

Aréna Andělů - desková hra, 2022, foto Štěpánka Trčková

Aréna Andělů - desková hra, 2022 , foto Štěpánka Trčková

Prvním konceptem bylo vytvořit strategickou hru pro dva hráče, ve které by se setkávala hrací deska s kartami postav, jejichž schopnosti hráči ve hře využívají. Jako cíl hry bylo vytyčeno přenesení objektu ze středu hracího pole do jednoho ze čtyř rohů. Ve hře tedy vznikají dvě etapy - cesta po hracím poli do středu a utěk na okraj hracího pole. Pohyb po poli ovládá pravidlo, které je ve hře neporušitelné - tedy je jakousi konstantou ve světě hry a hráč nemá jinou možnost, než se mu podvolit: střídání dvou typů pohybu - jeden krok vpřed,  jeden či dva kroky dozadu, doleva nebo doprava. Jeden interaktivní, druhý nikoliv. Chaos a Řád.

Prototyp pre-alfa verze, 2021

Andělé do projektu vešli jako kompromis - pole, které ani jednou z nás nebylo vizuálně ani informačně probádané a bylo dostatečně daleko od našich často zpracovávaných témat. Andělé se tedy rychle ukotvili v prvních prototypech a hra se tak vznesla. Objekt, který je cílem hry, dříve embryo, duše, anebo už se nabízející svatý grál, pojal jasný a srozumitelný kód - svatozář. 

Prototyp alfa verze, 2021

Začala vznikat pravidla na oživování a vracení usmrcených karet, pravidla se lepila na pravidla a hra začínala nabírat na komplexnosti. Při prvním možném testu v ateliéru se ale tato komplexnost projevila jako překážka - zjistily jsme, že příliš spoléháme na schopnosti karet, které nám odvracely pozornost od nevyřešené situace zbytku hry. Hra jako taková fungovala, ale vychytání všech jejích problémů by zabralo léta.  

Tehdy nastal čas poprvé nelítostně zaříznout. Když se vznesla idea ze hry úplně odebrat karty se schopnostmi a nahradit je políčky hracího pole, nastal problém - karty kromě svých perků zobrazovaly také smrtelnost hráčů, a ta ze hry nesměla vymizet. Následným řešením bylo zprvu bolestné počítání života na žetony, které se začaly využívat také jako platidlo pro používání zkratek na poli - tedy jejich ubýváním dochází k postupnému vykrvácení. 

Prototyp beta verze, 2021

Práci vyžadovala i samotná hrací deska, na kterou se kvůli schopnostem často zapomínalo. Na počátku letních prázdnin jsme tedy otevřely možnost na karty úplně zanevřít. Tím se objevila řešení přetrvávajících problémů a mechaniky z karet se začaly objevovat na desce. Hra nyní mohla fungovat, ale stále pozbývala zásadní element nepředvídatelnosti, kterým by se vyprostila z čistého strategizování. Tehdy jsme mohly znovu oživit schopnosti. Schopnosti se dají využívat opakovaně a rotují mezi hráči, ti mohou reagovat na změny situaci a přizpůsobovat se krokům protihráče a současně rozhodit zavedený rytmus a výrazně ovlivnit vývoj hry.

Snímek obrazovky z připravovaného videa s pravidly

Aktuální hra je vzdušnější ve svém základu. Hráči mají nyní mnohem větší kontrolu a nejsou odkázáni na náhodu. Jediné, čím jsou nyní ohrozitelní, je vlastní chyba nebo vypočítavost protihráče. Vizuál byl dalším kompromisem, jedna z nás se v době vzniku věnovala zejména tuši a její digitální obdobě a druhá začala být pohodlná v akvarelu - výsledný vizuál je tedy kombinace akvarelových skenů a digitálních zásahů tenkou linkou.

Nyní je hra v řešení s tiskárnami, odtud poputuje na některou z crowdfundingových platforem. Na viděnou v průběhu kampaně!

Aréna Andělů - desková hra, 2022, foto Štěpánka Trčková