Videoherní eseje z antropocénu

Akce Ilustrace

AFO56

„Těžko najdeme něco, co současné videohry charakterizuje lépe nežli streaming na platformě Twitch a formát let’s playe. Osoba streamera definuje ve zvukové stopě to, co se odehrává v obraze, ať už streamer hru komentuje, vysvětluje či podrývá. Často se však komentář hry samotné vůbec netýká. Podstata videohry se tak často odsouvá do pozadí zájmu diváka a stává se pouze kulisou pro obsah streamerova mluveného i neverbálního projevu. Videoherní eseje jsou formátem, jenž tento streamingový trend staví na hlavu. Zvukový doprovod k obrazovému záznamu z her budou tvořit vědecké publikace, úryvky z knih a básně. Tyto eseje budou ukotvovat videohry v jinak skrytém ideologickém základu extrakce, růstu a finální devastace, jež jsou cenou za každé vítězství.“

Domov / HUB - L. Polášková, digitální ilustrace, 2021

Videoherní eseje z antropocénu jsou série pěti hodinových audiovizuálních esejí, které budou streamovány v průběhu festivalu Academia Film Olomouc počínaje 30. dubnem 2021.

Formát spočívá v propojení záznamu z videohry a interpretující zvukové stopy s esejistickým, básnickým či vědeckým textem. Většina bloků tohoto formátu se věnuje devastaci přírody a kritice kolonizace a ničení jako ideologického základu herních mechanismů. Nejde ve své podstatě o kritiku her, ale spíše o podrytí široce používaných trop hrdinského dobyvatelství s individuálním rámcem, kde se úplně zapomíná, že ve zdevastované krajině po vítězství (a vytěžení) je potřeba dále žít (nebo migrovat jinam a tam znovu ničit a vytěžovat, jako to děláme po restartu úrovně či když zapínáme další díl ze série strategií). Tyto tropy jsou neslučitelné s další existencí naší civilizace na této planetě a nemají původ ve hrách, ale hry je nekriticky a bez revize přebírají do svých neorganických virtuálních světů.

V neposlední řadě je formát o propojení videoher a literatury i na autorské úrovni: právě básník Radek Štěpánek, který tuto naši spolupráci iniciuje ve zvuku recituje svou poezii, přičemž se v obraze vrací k Age of Empires II a reviduje přístup k jednotlivým hratelným národům. Projekt ilustrovala Lucie Polášková.

Maceška  - L. Polášková, digitální ilustrace, 2021


Propojení dvojic hra/text v jednotlivých esejích:

O krajině a ekosystému: DiRT Rally 2.0 / A Societal Transformation Scenario for Staying Below 1.5C

O odpovědnosti: Fallout: New Vegas / Dale Pendell, Velký záliv

O kolapsu: Kingdom Classic / Vojtěch Pecka, Pohled do propasti

O počátku: Red Dead Redemption 2 / Henry David Thoreau, Deník

O lidstvu: Age of Empires II: Definitive Edition / Radek Štěpánek, Hic sunt Homines

 

Videoherně tematizovaný program AFO56 tím nekončí. Na platformě Watch&Know můžete zhlédnout krátký film Operace Jane Walk, kde je videohra Tom Clancy's The Division použita k ilustraci témat urbanismu a architektury: https://online.watchandknow.cz/film/operace-jane-walk-operation-jane-walk/

A pro festival jsem vytvořil virtuální rozhraní Planeta AFO56 v aplikaci Gather: https://gather.town/i/jztdDMm7


Zdeněk Rychtera,

Dramaturg AFO56

Z. Rychtera - fotoarchiv autora, 2021