en cs

Ateliér Duchů

  • Obrázek článku

    erLett je prototyp digitálnej hry, v ktorej experimentujem s textovým vstupom ako hlavnou mechanikou. Myšlienka pracovať s textom ako s mechanikou v hre vo mne pretrváva od spolupráce na interaktívnej inštalácií Set of Reality s Alžbetou Chmelíkovou. V inštalácií ma divák k dispozícií klávesnicu, na ktorej môže písať slová, ku ktorým sa následne získajú sémanticky príbuzné slová použitím služby ConceptNet.io. Týmto procesom divák vytvára viac a viac slov, ktorými rozbíja les. Tak isto sa v tomto projekte používal text v 3D priestore. Pocit z lietajúcich písmen/slov v priestore by som chcel zac...